Bolt Ohjaaja Tatu opastaa

Oppilaitosyhteistyö ja pikakoulutukset

Mikä on Bolt Career?

Bolt Career on Bolt.Worksin koulutuskonsepti, johon kuuluu vahvasti oppilaitosyhteistyö, kuten työssäoppimisjaksoja jonka jälkeen on mahdollista jatkaa oppisopimuksella, parhaimmassa tapauksessa jopa koko tutkinnon loppuun.

Solmimme myös oppisopimuksia suoraan ja meille voi tulla antamaan myös yksittäisiä näyttöjä, mikäli sopiva työkohde ja työvaihe on asiakasyrityksessä menossa.

Bolt Careeriin kuuluu lukuisia omia pikakoulutuksia, jotka on tiivistetty niin, että koulutamme vain asiakasyrityksen kannalta oleellisen ja tarpeellisen tiedon.

Oppisopimus

Oppisopimus on aina määräaikainen työsopimus, jossa on koeajan jälkeen kahden viikon irtisanomisaika.

Bolt solmii oppisopimuksia pääsääntöisesti 1–9 kuukaudeksi. Oppisopimuksen aikana asiakasyritys ja työkohde usein miten vaihtuvat.

Määräaikainen työsopimus solmitaan Boltin ja oppilaan välille. Lisäksi solmitaan sopimus myös Boltin ja oppilaitoksen välille.

Työpaikkaohjaajana toimi joko Boltin oma koulutettu Bolt Ohjaaja tai kiertävä Bolt Ohjaaja, joka vierailee säännöllisesti työkohteessa ja on aina vähintään puhelinsoiton päässä, mikäli oppilas tarvitsee tukea.

Oppisopimusoppilas työskentele kuitenkin asiakasyrityksen työnjohdon alaisuudessa, ja häntä koskee kaikki samat säännöt ja velvollisuudet kuten kaikkia työkohteen työntekijöitä.

Bolt.Worksilla on työnantajavastuu oppisopimusoppilaasta.

Oppisopimuksen ajalta maksetaan työntekijälle TES mukaista palkkaa, kaikkineen lisineen.

Työssäoppiminen

Työssäoppimisjakso on asiakasyritykselle maksuton ja toimii oppilaitoksen vakuutuksen piirissä.

Jakson tarkoitus on varmistaa, että oppilas soveltuu alalle.

Työssäoppimisjakson pituus on yleensä 1kk, jonka jälkeen Bolt.Works solmii oppilaan kanssa määräaikaisen työsopimuksen ja oppilaitoksen kanssa koulutussopimuksen.

Työssä oppija työskentelee aina koulutetun Bolt Ohjaajan työparina. On samassa työkohteessa ja samaan aikaan kun Bolt Ohjaaja.

Kuka on Bolt Ohjaaja?

Bolt Ohjaaja on työpaikkaohjaajaksi koulutettu oman alan rautainen ammattilainen, joka joko työskentelee täyspäiväisesti omien työtehtävien parissa, tai osatyökykyinen ammattilainen, jolla on kykyä ja halua jakaa omaa, kultaakin arvokkaampaa ammattitaitoa eteenpäin, seuraavalle sukupolvelle ja saada sitä kautta arvokas päätös työuralleen.

Meillä on tällä hetkellä toistakymmentä Bolt Ohjaajaa, eri toimialoilta ja haemme jatkuvasti lisää, jotta voimme tarjota oppilaille parasta mahdollista oppia työkohteessa.

ALAMIES, pikakoulutus

Koulutamme alamiehiä suoraan työmaille uudentyyppisellä hybridikoulutuksella.

Koulutus koostuu teoriajaksosta, jonka työntekijä voi suorittaa omaan tahtiin netissä.

Käytäntöjä harjoitellaan suoraan työmaalla, tositoimissa.

Kouluttajamme on pitkän linjan ammattilainen, joka tuntee alan läpikotaisin. Hän tule työmaalle kouluttamaan, niin että työympäristö on aito, työn ja turvallisuuden kannalta paras mahdollinen.

Koulutus on tarkoitettu Bolt.Worksin tai asiakasyrityksen työntekijöille.

Koulutuksen kesto n. 8h

Koulutuksia järjestetään kysynnän mukaan

ASTIAHUOLTO, pikakoulutus

Koulutuksemme on videomateriaali, jonka työntekijä voi katsoa kun hänelle parhaiten sopii. Videosta löytyy kieliversioita monella kielellä.

Koulutus on tarkoitettu Bolt.Worksin työntekijöille ja se on maksuton

MAARAKENNUS, pikakoulutus

Koulutamme maarakentajaa suoraan työmaille.

Maarakennuskoulutuksemme on 2–4 päivän mittainen ja koostuu sekä teoriasta, että työmaan harjoittelusta.

Räätälöimme koulutuksen sisällön aina vastaamaan asiakkaamme tarpeita.

Koulutus on suomenkielinen ja kouluttaja on pitkän linjan, monessa liemessä keitetty teräksinen ammattilainen, joka kouluttaa rennolla otteella, eikä koulupäivästä puutu naurua.

Sisältö:

 • Turvallisuus, koneet, kaivannot, olosuhteet ​
 • Piirustukset ja merkinnät ​
 • Yleiset materiaalit, määrälaskentaa menekille ​
 • Infrajärjestelmät, salaoja, sadevesi, jätevesi, vesijohto, sähkö, tele/valo ​
 • Työmenetelmät järjestelmissä ​
 • Laserkoulutus, käyttö ja laskeminen​
 • Lasereiden ja piirustusten lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös maarakennuksen perusasioita, kivi- ja maa-ainesta sekä tärytyksiä​
 • Työmaalla käytännönharjoitusta ​

Koulutukset järjestetään kysynnän mukaan. On tarkoitettu Bolt.Worksin työntekijöille ja on opiskelijalle maksuton

RAVINTOLA-ALA, pikakoulutus

Koulutuksemme on 1-3 päivän pituinen ja vapaasti räätälöitävissä asiakkaiden tarpeisiin.

Kouluttajamme on Boltin oma pitkän linjan ravintola-alan ammattilainen, joka toimi nykyään myös rekrytointikonsulttina HoReCa tiimissämme.

Sisältö:

Salin alkeet

 • Astiahuolto: keittiö- ja salitiski​
 • Blokkaus: lautasten kanto ja kerääminen, prikan käyttö​
 • Baariblokkaus​
 • Salin ja baarin siisteyden ylläpito​

Baarin perusteet

 • Baarin järjestys ja ylläpito​
 • Juomasekoitusten tekeminen​
 • Asiakaspalvelu baarissa

Tarjoilun perusteet

 • A la carte-, buffa-, kassa- ​
  ja bankettitarjoilijan ​
  tehtävät ja tarjoilutekniikat​
 • Alkoholijuomien tarjoilu​
 • Asiakaspalvelun alkeet​
 • Kassatyöskentely​
 • Baarin alkeet​

Asiakaspalvelu

 • Ongelmanratkonta​
 • Elämyksen luominen​
 • Lisämyynti

Koulutus on tarkoitettu Bolt.Worksin työntekijöille ja on opiskelijalle maksuton.

APUMIES, pikakoulutus

Rakennustyömaalle pääsee avustaviin tehtäviin pikakoulutuksemme kautta.

Työturvallisuuden lisäksi opetamme työntekijää käyttämään erilaisia työkaluja, toimimaan työmaalla sääntöjen mukaan ja käyttämään oikeita työvälineitä ja tekniikoita työssässä.

Aloittavalle työntekijälle on tärkeää tietää mistä apua voi kysyä ja saada, mikäli työkohteessa tule vastaan ongelmatilanteita, joten pidämme huolta siitä, että osaavat etsiä apua oikeasta paikasta.

Sisältö:

 • Työmaalla toimiminen​
 • Ongelmaratkonta​
 • Kysy jos et tiedä​
 • Työkalujen käyttö​
 • Oikeat työvälineet​
 • Oikeat työtekniikat​
 • Työturvallisuus

Koulutus on tarkoitettu Bolt.Worksin työntekijöille, kyse on lähikolutuksesta ja on kestoltaan 4-8h

Koulutuksia järjestetään tarvittaessa ja on työntekijöillemme maksuton.