Muutosturva

Bolt.Worksin muutosturvapalvelu tähtää nopeaan työllistymiseen työttömyyden uhatessa tai kohdatessa.

Kuinka turvaat työntekijöidesi ​selviytymisen muutostilanteissa? Muutosturvalla pyritään tukemaan henkilöitä, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa tai jotka ovat jo menettäneet sen. Tavoitteena on edistää uudelleentyöllistymistä sekä vähentää työttömyyden kestoa ja haittoja.​ Muutosturvan toteuttavat Bolt.Worksin sekä Bolt.Worksin suorahakuyksikön EXE Headhuntingin rekrytoinnin ammattilaiset. ​

Miksi Bolt.Worksin muutosturva?

Työntekijät pääsevät hyötymään​ Bolt.Worksin ja Exen avoimien tehtävien ja rekrytointikonsulttiemme verkostosta, parantaen mahdollisuutta työllistyä nopeasti. Asiakaspalautteiden mukaan olemme pystyneet tarjoamaan paljon hyviä​ käytännön vinkkejä työnhakuun ja työllistymiseen.​ Hinnoittelumme on joustava ja räätälöitävissä sinun tarpeesi mukaan. Emme vain kouluta, vaan myös työllistämme!

Palvelumme asiakkaillemme

Tarjoamme asiakkaillemme palveluna ryhmävalmennusta ja yksilövalmennusta sekä toimihenkilöille että työntekijöille. Palvelumme koostuu kolmesta osiosta ja irtisanotut työntekijät voivat itse päättää mihin osioihin osallistuvat. Asiakas maksaa ainoastaan niistä osioista mihin työntekijät ovat osallistuneet. Katso alta mitä ryhmä- ja yksilövalmennuksemme sisältävät.

Ryhmävalmennus kestää 4 tuntia. Valmennuksessa käydään läpi seuraavat asiat:

Yksilövalmennukset kestävät 2 tuntia. Valmennuksissa käydään läpi seuraavat asiat:

Toimihenkilöiden yksilövalmennus

Työntekijöiden yksilövalmennus

Työnantaja on velvollinen tarjoamaan* tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella irtisanotuille tilaisuuden osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen mikäli seuraavat kohdat täyttyvät:

Valmennus tai koulutus on toteutettava kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä. Työnantaja ja työntekijä voivat vaihtoehtoisesti sopia, että työnantaja kustantaa työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen kokonaan tai osittain. ​

​* Tärkeimmät lainkohdat: Työsopimuslaki 7 luku 12-14 §, 9 luku 3 §, Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (lähinnä 8 luku 48-49 §), Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (lähinnä 2 luku 6-7 §), Työttömyysturvalaki sekä Työterveyshuoltolaki 2§ ​

Lisätietoja

Mika Ahola

Liiketoimintajohtaja

Kansainvälinen rekrytointi

Kia Hietakangas

Psykologikonsultti