Turvallisempaa työelämää rakentamassa

Haluamme pitää huolta työntekijöistämme ja ohjata turvalliseen työskentelyyn.

Työturvallisuus on meille Bolt.Worksilla ykkösasia. Työntekijöillämme on oikeus sekä velvollisuus turvalliseen työskentelyyn, kuten kaikilla muillakin työntekijöillä työkohteessa. Jaamme tämän tärkeän tavoitteen asiakkaidemme kanssa ja asiakkaiksemme onkin valikoitunut edelläkävijäyrityksiä ympäri Suomea.

Perehdytys työturvallisuuteen Boltilla

Käymme työhönottotilanteessa työntekijän kanssa läpi yleisiä työturvallisuusohjeita ja kerromme mitä tehdä, jos huomaa työturvallisuuteen liittyvän epäkohdan omassa työkohteessa. Työntekijöillämme on Boltin omassa mobiilisovelluksessa yksinkertaiset toimintaohjeet ja mahdollisuus saada maksusitoumus hoitoon vain muutamalla napin painalluksella.

Vaatetamme työntekijämme alan turvallisuusstandardien mukaisesti ja koulutamme tarvittaessa esimerkiksi työturvallisuus-, tulityö- ja tieturvakortteja, kun työn luonne sen edellyttää.

Katso ohjevideomme turvallisempaan työskentelyyn:

Nosta oikein

Maalipurkin avaus

Puukolla työskentely

Imukuppityökalun käyttö

Porakoneen käyttö

Työntekijän vastuu omasta turvallisuudesta

Kertaamme työntekijän kanssa turvallisen työskentelyn yleiset periaatteet. Työntekijät allekirjoittavat sitoumuksen, jossa vakuuttavat noudattavansa työmaan sääntöjä ja turvallisuusohjeita. Varsinaisesta työmaaperehdytyksestä vastaa työntekijän tilaava asiakas, jolla on myös parhaat tiedot turvallisesta toiminnasta kyseisellä työmaalla sekä tilaavan yrityksen työturvallisuuskäytännöistä.

Työtä on tehtävä annettujen ohjeiden mukaisesti ja työturvallisuuden yleistä hyvää tapaa on noudatettava. Työmaalla voi omalla väärällä toiminnallaan aiheuttaa vaaraa itselle ja muille. Jos työ ei vaikuta turvalliselta, on työntekijän vastuulla kysyä tarkempia tai parempia ohjeita.

Kenellä on vastuu työtapaturman sattuessa?

Vastuu työntekijän turvallisuudesta on toimeksiantajalla eli asiakasyrityksellämme. Bolt.Worksin vastuulla on varmistaa, että työntekijämme ovat päteviä siihen työtehtävään, johon heidät on tilattu. Jos jotain sattuu, maksamme kulut sairausajan palkasta ja hankimme lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen.

Mitä tehdä, jos tapahtuu onnettomuus?

Vaikka työtapaturmia pyritäänkin välttämään muun muassa koulutuksen, hyvien varusteiden ja turvallisuushavainnoinnin avulla, on varauduttava myös siihen, että tapaturma tapahtuu. Tapaturmaan joutuneen työntekijän kannalta tärkeintä on nopea hoitoon pääsy ja meille asiasta ilmoittaminen.

Työntapaturmasta ilmoittaminen tapahtuu Bolt.Works-mobiilisovelluksen kautta. Ohjaamme työntekijän soittamaan suoraan vakuutusyhtiömme (Fennia) hoitajalinjalle, joka tekee työtapaturmailmoituksen ja tekee työntekijälle maksusitoumuksen hoitoon liittyvien kustannusten korvaamiseksi. Meille voi myös soittaa sattuneesta tapaturmasta, mikäli ilmoituksen teko sovelluksen kautta ei ole mahdollista.

Millaista työtä teemme Bolt.Worksilla työturvallisuuden parantamiseksi?

Lisätietoja työturvallisuudesta Bolt.Worksilla antavat

Desiree Saarikivi

Henkilöstöjohtaja

Ville Herva

Teknologiajohtaja, osakas