Lue: Näin palvelemme asiakkaitamme ja työnhakijoitamme koronaviruksen aikana

Turvallisempaa työelämää rakentamassa

Haluamme pitää huolta työntekijöistämme ja ohjata turvalliseen työskentelyyn.

Työturvallisuus on meille Boltilla ykkösasia. Työntekijöillämme on oikeus sekä velvollisuus turvalliseen työskentelyyn, kuten kaikilla muillakin työntekijöillä työkohteessa. Jaamme tämän tärkeän tavoitteen asiakkaidemme kanssa ja asiakkaiksemme onkin valikoitunut edelläkävijäyrityksiä ympäri Suomea.

Perehdytys työturvallisuuteen Boltilla

Käymme työhönottotilanteessa työntekijän kanssa läpi yleisiä työturvallisuusohjeita ja kerromme mitä tehdä, jos huomaa työturvallisuuteen liittyvän epäkohdan omassa työkohteessa. Työntekijöillämme on Boltin omassa mobiilisovelluksessa yksinkertaiset toimintaohjeet ja mahdollisuus saada maksusitoumus hoitoon vain muutamalla napin painalluksella.

Vaatetamme työntekijämme alan turvallisuusstandardien mukaisesti ja koulutamme tarvittaessa esimerkiksi työturvallisuus-, tulityö- ja tieturvakortteja, kun työn luonne sen edellyttää.

Katso ohjevideomme turvallisempaan työskentelyyn:

Nosta oikein

Maalipurkin avaus

Puukolla työskentely

Imukuppityökalun käyttö

Porakoneen käyttö

Työntekijän vastuu omasta turvallisuudesta

Kertaamme työntekijän kanssa turvallisen työskentelyn yleiset periaatteet. Työntekijät allekirjoittavat sitoumuksen, jossa vakuuttavat noudattavansa työmaan sääntöjä ja turvallisuusohjeita. Varsinaisesta työmaaperehdytyksestä vastaa työntekijän tilaava asiakas, jolla on myös parhaat tiedot turvallisesta toiminnasta kyseisellä työmaalla sekä tilaavan yrityksen työturvallisuuskäytännöistä.

Työtä on tehtävä annettujen ohjeiden mukaisesti ja työturvallisuuden yleistä hyvää tapaa on noudatettava. Työmaalla voi omalla väärällä toiminnallaan aiheuttaa vaaraa itselle ja muille. Jos työ ei vaikuta turvalliselta, on työntekijän vastuulla kysyä tarkempia tai parempia ohjeita.

Kenellä on vastuu työtapaturman sattuessa?

Vastuu työntekijän turvallisuudesta on toimeksiantajalla eli asiakasyrityksellämme. Boltin vastuulla on varmistaa, että työntekijämme ovat päteviä siihen työtehtävään, johon heidät on tilattu. Jos jotain sattuu, maksamme kulut sairausajan palkasta ja hankimme lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen.

Mitä tehdä, jos tapahtuu onnettomuus?

Vaikka työtapaturmia pyritäänkin välttämään muun muassa koulutuksen, hyvien varusteiden ja turvallisuushavainnoinnin avulla, on varauduttava myös siihen, että tapaturma tapahtuu. Tapaturmaan joutuneen työntekijän kannalta tärkeintä on nopea hoitoon pääsy ja meille asiasta ilmoittaminen.

Työntapaturmasta ilmoittaminen tapahtuu Bolt-mobiilisovelluksen kautta. Ohjaamme työntekijän soittamaan suoraan vakuutusyhtiömme (Fennia) hoitajalinjalle, joka tekee työtapaturmailmoituksen ja tekee työntekijälle maksusitoumuksen hoitoon liittyvien kustannusten korvaamiseksi. Meille voi myös soittaa sattuneesta tapaturmasta, mikäli ilmoituksen teko sovelluksen kautta ei ole mahdollista.

Millaista työtä teemme Boltilla työturvallisuuden parantamiseksi?

- Kyselemme työn kuvaukset ja olosuhteet huolella, jotta voimme varmistaa, että työntekijöillämme on riittävät tiedot työn riskitekijöistä sekä altisteista jo etukäteen.

- Tarkistamme, ovatko työntekijät saaneet asiakasyrityksessä perehdytyksen ja pyydämme siitä palautetta.

- Tilastoimme ja tutkimme kyselyiden avulla saatua tietoa siitä, miten työntekijät kokevat työturvallisuus- ja perehdytysasiat kohteissa.

- Sovelluksemme kautta on mahdollisuus lähettää työturvallisuushavaintoja ja jokainen niistä käydään läpi. Meille voi myös ilmoittaa havainnot perinteisesti puhelimitse. Puutumme kaikkiin tapauksiin asian vaatimalla vakavuudella.

- Tutkimme työturvallisuustyöryhmässä jokaisen tapaturman ja siihen johtaneet syyt, jotta voisimme välttää ne jatkossa.

- Osallistumme keskusteluun asiantuntijoiden (mm. Rakennusliiton työsuojeluvastaavien) kanssa, jotta voimme oppia heidän kokemuksistaan.

- Osallistumme keskusteluun asiakkaiden työturvallisuusasiantuntijoiden kanssa.

- Teemme jatkuvaa asennekasvatustyötä tietoisuuden lisäämiseksi.

- Olemme mukana pilottihankkeissa työturvallisuuden edistämiseksi.

Lisätietoa Boltin työturvallisuusasioissa antavat:

Ville Herva, toimitusjohtaja p. 040 575 6996
Desiree Saarikivi, henkilöstöjohtaja p. 040 128 4403